MerPerle Hon Tam ResortLoading...

服务类 - 欢迎茶点 Nha Trang Resort

MerPerle Hon Tam Resort

欢迎茶点

并将在我们的码头和另一个当您到达我们的度假村办理入住手续时享用清凉的饮料,您将收到我们友好的工作人员的热情接待

Special offers