MerPerle Hon Tam ResortLoading...

h1

h1_extra

BÁO GIẤY VÀ MẠNG INTERNET

Trong thời gian ở nơi đây, bạn có thể cập nhập tin tức hàng ngày. Chúng tôi sẽ cung cấp báo hàng ngày tại phòng và cung cấp Internet WiFi miễn phí cho tất cả các phòng và các khu vực chung.

Special offers