Hon Tam ResortLoading...

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Hòn Tằm Biển Nha Trang Hon Tam Resort

Resort in Nha Trang

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Hòn Tằm Biển Nha Trang

Công ty CP Hòn Tằm Biển Nha Trang xin trân trọng thông báo tới các Quý cổ đông về thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

  • Thời gian: 09h00’, Thứ ba, ngày 27 tháng 6 năm 2023
  • Địa điểm: Khách sạn Merperle Hòn Tằm Nha Trang, Đảo Hòn Tằm, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Lưu ý:

  • Phương tiện di chuyển qua đảo Hòn Tằm: Tàu cao tốc
  • Để di chuyển đến khách sạn Merperle Hòn Tằm Nha Trang đúng giờ, Quý cổ đông vui lòng có mặt tại Bến cảng Vinpearl, địa chỉ: Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa trước 8 giờ 15 phút ngày 27 tháng 6 năm 2023.

Tài liệu phục vụ đại hội:

1. Thư mời họp ĐHĐCĐ

2. Chương trình họp ĐHĐCĐ

3. Thông báo đề cử, ứng cử thành viên BKS

4. Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

5. Quy chế họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

6. Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết

7. Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS

8. Báo cáo của HĐQT

9. Báo cáo kết quả kinh doanh & tình hình tài chính năm 2022

10. Tờ trình kế hoạch kinh năm 2023

11. Báo cáo hoạt động của BKS

12. Tờ trình phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2022

13. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán

14. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ

14a. Dự thảo Điều lệ

15. Tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028

16. Tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028

17. Tờ trình bổ sung ngành, nghề kinh doanh

Mẫu Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ 2023 (Cá nhân)

Mẫu Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ 2023 (Tổ chức)

Mẫu Phiếu xác nhận tham dự ĐHĐCĐ 2023

Mẫu sơ yếu lý lịch

Mẫu văn bản đề cử thành viên HDQT & BKS